Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om statsråden kan forsvare at personer uten lovlig opphold får dekket utgifter til tannbehandling, når vi vet at det finnes norske borgere som ikke har råd til tannlegehjelp

Datert: 21.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 1. januar i år trådte en forskrift som gir personer uten bopel i Norge, både personer med og uten lovlig opphold, rett til økonomisk stønad hvis de ikke kan sørge for sitt livsopphold selv. Dette gir dem rettigheter etter Lov om sosiale tjenester i Nav, f.eks. kan de søke om hjelp til dekning av utgifter til tannlege og bolig. Vi vet at det finnes norske borgere som ikke har råd til tannlegehjelp.

Kan statsråden da forsvare at utlendinger, også de uten lovlig opphold, får dekket utgifter til tannbehandling i Norge?


Les hele debatten