Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Om hva statsråden vil gjøre med at flere skatteytere pga. en maskinfeil hos Skatteetaten skal ha blitt overført til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og har fått problemer med å få utstedt skattekort

Datert: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Jeg er kjent med at flere skattytere skal ha blitt overført til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) ved en maskinfeil hos Skatteetaten i 2010. For disse skattyterne har det resultert i problemer med å få utstedt skattekort, og derved for høyt skattetrekk som gir mindre utbetaling. I 2012 er det fremdeles vanskelig å få rettet opp i denne feilen.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten