Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at Mattilsynet avdekker flere og flere tilfeller av vanstell av dyr, og hvorvidt statsråden er bekymret over utviklingen og ønsker å gjøre noe med dette

Datert: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det avdekkes dessverre flere og flere tilfeller av vanstell av dyr. Ja, så høyt som 3 ganger flere tilfeller i 2011 enn i 2010 ble avdekket i henhold til en ny rapport fra Mattilsynet.

Er statsråden på lik linje med undertegnede bekymret over utviklingen og ønsker å gjøre noe med dette?


Les hele debatten