Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvilke tiltak som er blitt gjennomført som følge av rapporten fra Veritas om svakheter ved Altinn

Datert: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nærings- og handelsdepartementet skal ha mottatt en foreløpig rapport fra Veritas 4. oktober 2011, som påpeker en rekke svakheter ved Altinn.

Hvilke tiltak er blitt gjennomført som følge av den foreløpige rapporten, og hvilke tiltak ser statsråden behov for å gjennomføre når den endelige rapporten nå er overlevert og etter erfaringene med stengning av Altinn?


Les hele debatten