Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om regjeringen vil åpne for at infrastrukturprosjekter defineres som finansiell investering og dermed vil tillate oljepengebruk, dersom antatt samfunnsøkonomisk lønnsomhet er høyere enn avkastning ved alternative plasseringer

Datert: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen tillater oljepengebruk utenfor handlingsregelen dersom den kan defineres som finansplassering, hvor forventet avkastning minst tilsvarer alternative plasseringer. Dette er begrunnelse for at statlige selskaper får oljepenger utover det som kan brukes i statsbudsjettet. Oljefondets snittavkastning de siste årene har vært ca. 2,5 pst.

Vil regjeringen åpne for at infrastrukturprosjekter med antatt samfunnsøkonomisk lønnsomhet høyere enn snittavkastning i oljefondet defineres som finansiell investering?


Les hele debatten