Spørretimespørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Om når to anerkjente forskere skal få svar på sin søknad om å se informasjon fra det tidligere Stasi som er arkivert hos PST, og hvilken grad av åpenhet departementet legger til grunn

Datert: 28.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): To svært anerkjente forskere har søkt om å se informasjon som stammer fra det tidligere Stasi, som er arkivert hos PST. Søknaden ble sendt i oktober 2011, den er ikke besvart. I kjølvannet av Lund-kommisjonen vedtok Stortinget en åpenhetslinje i reglene for behandling av overvåkningsmateriale fra den kalde krigen. Dette prinsippet må fortsatt følges, og det er også i tråd med det såkalte Gotland-manifestet underskrevet av flere forskere.

Når får forskerne svar, og hvilken grad av åpenhet legger departementet til grunn?


Les hele debatten