Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å få et enklere regelverk for fedrekvote som baserer seg på valgfrihet innen 3-årsregelen, med bakgrunn i at flere hundre fedre har mistet sine rettigheter fordi regelverket er vanskelig å sette seg inn i

Datert: 28.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Flere hundre fedre har mistet sine rettigheter til å ta ut fedrekvote fordi Nav har laget et regelverk som er vanskelig å sette seg inn i for foreldre, og departementet har ikke vært i stand til å endre regelverket når konsekvensene har gått opp for dem. Jeg har flere ganger etterlyst et enklere regelverk som baserer seg på valgfrihet innen 3-årsregelen. Dette vil gjøre det enkelt for familiene og enkelt for Nav.

Vil statsråden endre regelverket før sommeren, eller foretrekkes det Høyre-forslag i Stortinget?


Les hele debatten