Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at unge funksjonshemmede studenter får den nødvendige tilretteleggingen til å kunne fullføre studiene

Datert: 29.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Unge funksjonshemmede har utarbeidet rapporten "Ute av øye - ute av sinn?". Målet med undersøkelsen var å avdekke hvilke behov studenter med usynlige diagnoser har, og i hvor stor grad de får den tilretteleggingen de trenger i sin studiehverdag. Funnene i rapporten er nedslående. 72 pst. av studentene har avsluttet eller vurdert å avslutte utdanningen på grunn av vansker med tilretteleggingen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse studentene får den nødvendige tilretteleggingen til å kunne fullføre studiene?


Les hele debatten