Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden kom hjem med noen gode forslag som kan bedre den norske rusomsorgen etter å ha vært i Sveits for å lære om rusomsorg

Datert: 29.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I media har vi kunnet lese at helse- og omsorgsministeren har vært i Sveits for å lære om rusomsorg. Venstre er opptatt av en helhetlig rusomsorg som også åpner for nyorientering innenfor rusbehandling.

Kom statsråden hjem fra Sveits med noen gode forslag som kan bedre den norske rusomsorgen?


Les hele debatten