Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Om på hvilke måte ny iransk straffelov om utstedelse av dødsstraff får betydning for norsk returpraksis av konvertitter til Iran

Datert: 29.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I februar 2012 ble en ny straffelov vedtatt i Iran. Ifølge ulike menneskerettighetsorganisasjoner er den utformet slik at det vil bli langt enklere for iranske myndigheter å utstede dødsstraff overfor mennesker som har konvertert fra Islam til annen tro. Til tross for dette har konverterte iranere likevel den siste tiden opplevd å bli returnert fra Norge til Iran, eller lever med varsel om retur.

På hvilke måte får opplysningene om ny iransk straffelov betydning for norsk returpraksis av konvertitter til Iran?


Les hele debatten