Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden vil være med på en storkoalisjon for arbeidslinjen og for aktivitetsplikt, med bakgrunn i at aktivitet fungerer og hjelper sosialklientene

Datert: 28.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Jeg tror ikke man trenger å være politiker for å se at det er noe som ikke helt stemmer med systemet vårt. Vi kan se det på tallene, og så kan vi også se det på historiene. Det er unge uføre som forteller at de opplever uføretrygd som et slags pålegg. Det er unge sosialklienter som forteller at de opplever å bli henvist til passivitet, at de sitter i måned etter måned uten å få noe tilbud. Vi vet også at det er noen som utnytter systemet. På NRKs nettsider i dag kan vi se at i Hedmark og i Oppland har å «nave» blitt et ord for mange ungdommer. Det er blitt et ord man bruker om at noen andre skal ta ansvar. Det er blitt et ord man bruker om det å ta et friår på skolen; man kan «nave» et år. Det er faktisk også et ord jeg kjenner fra mitt hjemfylke, Telemark.

I Åmli kommune der det som vi kan kalle en storkoalisjon for arbeidslinjen, bestående av Høyre og Arbeiderpartiet, styrer, satte de for noen år siden i gang et program der de sier at alle sosialklienter skal i aktivitet fra dag én. De sier at det er viktig, ikke bare fordi det blir færre sosialklienter av det, 70 pst. reduksjon på budsjettene deres, de sier også det er viktig fordi det hjelper sosialklientene. Flere kommer ut i jobb. Flere slipper å være passive. Aktivitet er viktig, og aktivitet fungerer.

Regjeringen har foreløpig sagt nei til nasjonal innskjerping av reglene. Statsråden har sagt at det hun har tenkt å gjøre, er nå å undersøke – etter seks år med rød-grønn regjering – hvor mange kommuner som praktiserer aktivitetsplikten. A-pressen, som heller ikke er ukjent for Arbeiderpartiet, sier i en lederartikkel i dag, som er veldig god, at regjeringen burde møte forslaget med et åpent sinn, og så viser de til det gamle slagordet fra arbeiderbevegelsen, gjør din plikt, krev din rett. Vil statsråden være med på en storkoalisjon for arbeidslinjen, for aktivitetsplikt, også her?


Les hele debatten