Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener at hun på en tilfredsstillende måte kan ivareta et så stort ansvarsområde, med bakgrunn i at sist man hadde så mye ansvar i ett departement ble det for mye, og man innførte et hvileskjær i forskninga

Datert: 28.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ikke overraskende har jeg et spørsmål til kunnskapsministeren, som jeg først og fremst vil gratulere med å være den andre statsråden i historien som har et så stort ansvarsfelt at man har ansvaret for alt fra Kampen kunstbarnehage «oppi høgget» ovenfor meg, SINTEF og Universitetet i Tromsø til Romerike folkehøgskole. Sist vi hadde en statsråd som hadde et så stort ansvarsområde, var i 2007. Da ble det litt for mye, og man innførte et hvileskjær i forskninga for å komme seg gjennom det. Etter det skjønte SV at det var dumt å ha så mye ansvar i ett departement, og skrev i en pressemelding at det er nødvendig med en egen statsråd for dette viktige politiske feltet – altså forskning og høyere utdanning.

Mitt spørsmål til statsråden er: Mener hun at hun kan ivareta barnehagene, grunnopplæringa, fagskolene, kulturskolene, voksenopplæringa, høyere utdanning, forskninga i akademia, instituttene og næringslivet på en tilfredsstillende måte samtidig? Eller: Hvilket av disse områdene kommer til å få et hvileskjær under denne statsråden?


Les hele debatten