Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om at den offentlige ressursbruken er den samme som førstehåndsverdien i økologisk produksjon, og hvordan dette vil se ut når man om åtte år skal ha en tidobling av omsetningen av økologiske varer

Datert: 28.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Spørsmålet går til landbruks- og matministeren og gjelder økologisk produksjon, som Høyre er svært positiv til. Vi mener at det er en produksjon som kan bli svært lønnsom. Det er etterspørsel i markeder som betaler godt.

Men vi har en bekymring. Det er nettopp kommet en rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning som viser at den totale førstehåndsverdien av økologisk produksjon er 400 mill. kr. Det er ca. 1,5 pst. av total produksjon her i landet.

Denne undersøkelsen viser også at den offentlige ressursbruken for å få frem disse 400 mill. kr også er 400 mill. kr. Samtidig vet vi at av disse 400 mill. kr selges det økologiske varer for bare 200 mill. kr, altså bare halvparten. Så kjenner vi til fra landbruksmeldingen at man skal opp til 15 pst. når det gjelder omsetning av økologiske varer. Det betyr altså en tidobling fra i dag. Vi er på 1,5 pst., det er 400 mill. kr. Vi skal opp til 15 pst. Det betyr at vi skal ha en førstehåndsverdi på 4 mrd. kr i økologisk produksjon om åtte år.

Da blir spørsmålet mitt til landbruks- og matministeren: Når han allerede nå bruker like mye i offentlig ressursbruk som vi har i førstehåndsverdi, hvordan vil dette se ut om åtte år? Hvordan skal han finansiere disse 4 mrd. kr over budsjettene i 2020?


Les hele debatten