Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "I brev 23. desember 1996 varsler departementet at eksamen ved teknisk fagskole (TF) ikke lenger gir generell adgang til universiteter og høgskoler. Seinest i brev 11. juli 1996 til Lofoten tekniske fagskole bekrefter imidlertid departementet at slik adgang vil bli gitt også for studieåret 1996/97.

Hva vil statsråden gjøre for å yte rettferd overfor elever som har startet utdanningen ved teknisk skole på feilaktige premisser?"


Les hele debatten