Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om finansministeren er enig i at Jernbaneverket og Statens vegvesen burde omdannes til statsforetak eller heleide statlige aksjeselskap for å gi institusjonene større handlefrihet, med bakgrunn i de mange infrastrukturprosjekter som prioriteres langt ut i tid

Datert: 11.04.2012
Besvart: 11.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norsk økonomi er solid. Statens overskudd i oljefondet var for en halvtime siden på 3 448 mrd. kr. Årets overskudd på statsbudsjettet vil med dagens oljepriser nærme seg 400 mrd. kr.

Likevel så vi i gårsdagens Klassekampen at en senterpartitopp skriver at staten sparer seg til fant. Han tar et oppgjør med egen regjering, fordi vi ser at det er mange infrastrukturprosjekter som er lønnsomme i dette landet, som likevel prioriteres veldig langt ut i tid.

Ett eksempel så vi i Dagens Næringsliv den 29. mars. Da snakket man om dobbeltsporet Intercity-triangel i Oslo, som man kan anslå blir ferdigstilt i 2046. Men de har beregnet at hvis man klarer å komprimere prosjektet, å gjennomføre prosjektet på kortere tid, vil den samfunnsøkonomiske lønnsomheten stige med 22 mrd. kr. Det vil være 70 mrd. kr for samfunnet å tjene på å gjennomføre prosjektet. Det er altså ikke en utgift, men en investering som samfunnet taper på. Det er en analyse fra Oslo Economics. Ved å komprimere prosjektet, bruker man ikke mer oljepenger i norsk økonomi totalt, men man bruker det i et kortere tidsperspektiv. Man får mer jernbane igjen for pengene, og staten og samfunnet tjener penger på dette.

Da finansministeren var fylkesmann skrev han en kronikk i Aftenposten om at Jernbaneverket og Statens vegvesen bør gis større handlefrihet til å løse sine oppgaver, slik Avinor har det for luftfarten. Det kan man gjøre ved å omdanne disse institusjonene til statsforetak eller heleide statlige aksjeselskap. Det ville vært en god løsning, synes Fremskrittspartiet. Er finansministeren enig i at dette er noe regjeringen bør fremme for Stortinget?


Les hele debatten