Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren vil støtte forslaget om en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp, for å få flere inn i aktivt arbeid

Datert: 11.04.2012
Besvart: 11.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vi er mange som leser det finansministeren skriver. Jeg la merke til at 1. januar i år, dvs. ved inngangen til dette året, sa finansministeren til Dagens Næringsliv – og viste til det gamle slagordet: Gjør din plikt, krev din rett. Det syntes jeg var ganske flott.

Finansministeren er jo øverste politiske ansvarlig for å forvalte den nasjonale formuen vår. Vi har mange penger på bok, og ikke minst har vi store midler og ressurser i menneskene i landet. Det er nesten blitt en politisk klisjé å si at mennesker er vår aller viktigste formue, men det er jo helt sant.

Det er veldig viktig at vi har penger på bok, det er bra, men det er også veldig viktig at vi har arbeidsføre mennesker i jobb. Man kan kanskje si at forutsetningen for den norske modellen er at vi har et fellesskap som gjør at hvis man faller utenfor, hvis man blir syk, skal man selvfølgelig få anstendige midler til livsopphold for å kunne klare seg, men det forutsetter at de som faktisk kan jobbe, er i jobb.

Høyre har foreslått et tiltak – blant mange – for å få flere inn i aktivt arbeid, nemlig en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Fra Arbeiderpartiet har noen representanter sagt at dette er et forferdelig forslag, de har sagt at dette er de ikke for i det hele tatt, mens andre representanter har sagt at dette høres bra ut. Fra Sosialistisk Venstreparti har vi hørt at Høyres forslag representerer et menneskesyn man kan bli dårlig av.

Arbeiderpartiet og Høyre har jo tidligere hatt en slags storkoalisjon for nettopp denne arbeidslinjen. Det kan være et viktig bidrag for å få flere over i arbeid, aktivisere folk, istedenfor å ha dem på passive støtteordninger.

Så mitt spørsmål til finansministeren er om han vil støtte en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp.


Les hele debatten