Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren er like fornøyd med Finansklagenemnda som finansbransjen, med bakgrunn i at det er en kostbar og tung vei å gå for forbrukere som har klager på bransjen

Datert: 11.04.2012
Besvart: 11.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Forbrukernes interesser knyttet til en del vanskelige spareprodukter har vært tatt opp av flere i den senere tid. Senest i forgårs kunne vi se en reportasje i Dagsrevyen der en kvinne ble overtalt av et finans- og investeringsselskap til ikke bare å bruke sparepengene sine, men også til å ta opp millionlån på leiligheten for å investere i meget kompliserte spareprodukter. Nå vil hun ut av dette fordi hun mener at hun er feilinformert, og det mener hun i likhet med svært mange andre.

Det er ingen lett vei å gå fra å være lurt og mene å ha rett til å få dette opphevet til å få satt en sluttstrek for den saken man er opptatt av. Vi har et system hvor vi har en finansklagenemnd som skal sørge for at terskelen skal være lav for dem som har klager på denne bransjen. Men faktum er at for mange er det en veldig tung og lang vei å gå. Faktum er også at mange føler at de ikke når igjennom uten at de også der må ha med seg advokat – og dermed risikerer ytterligere penger på en allerede kostbar sak.

Finansbransjen sa i går at de var såre fornøyd med hvordan Finansklagenemnda fungerte. Nemnda er finansiert av samme bransje, og de sitter selv i nemnda. Mitt spørsmål til finansministeren er: Er han like fornøyd med Finansklagenemnda som bransjen?


Les hele debatten