Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Om fraværet av vår kristne arv i NRKs påskeprogrammer, og hvordan kulturstatsråden reflekterer rundt dette

Datert: 11.04.2012
Besvart: 11.04.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Jeg vil bringe oppmerksomheten over på NRKs påskeprogrammer og det jeg mener er et fravær av vår kristne arv.

Det kristenhumanistiske perspektiv, eller vår kristne religions betydning for norsk kulturarv er ubestridt, og det burde være like naturlig for NRK å bringe det perspektivet opp som mange av de andre perspektivene som vi har pålagt NRK å dekke i allmennkringkastingsplakaten. Vi konstaterer altså nå at det er fravær på de store programflatene, og at det lille som man kunne si har relevans til påskebudskapet, er henvist til veldig marginale sendeflater – det dreier seg kanskje om oratorier over radio og NRK P2 og slike ting. Så i det store bildet er dette borte. I det større bildet føyer dette seg inn i de diskusjonene vi har før jul, der skoler er usikre på om man kan synge salmer og gå til julegudstjeneste. Vi har tilsvarende eksempler i andre deler av året. Dette gjenspeiler et uforløst forhold til vårt eget religiøse ståsted og til vår egen religiøse tradisjon. Det mener jeg er meget uheldig, for gjennom det berøver vi oss selv et forhold til både vår egen historie og til et begrepsapparat eller – hva skal jeg si – et holdningsmessig apparat for det å møte mennesker forankret i andre religioner. Det å forstå mennesker som resonnerer ut fra – hva skal jeg si – religiøse resonnementer og religiøst forankrede tenkesett, handler også veldig mye om hvilket ståsted du selv har.

Jeg lurer på hvordan kulturstatsråden reflekterer rundt dette, og om kulturstatsråden mener det vil være riktig å bringe dette perspektivet sterkere inn i forhold til NRK.


Les hele debatten