Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å sette av nødvendige planleggingsmidler i revidert statsbudsjett og dermed forsere planarbeidet for Stad skipstunnel, etter at en ny rapport fastslår en betydelig samfunnsnytte

Datert: 12.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): En ny kvalitetssikringsrapport slår nå fast at netto nytteverdi av Stad skipstunnel er større enn det Kystverket kom frem til i sin rapport - mer på linje med SINTEF-rapporten som viste en betydelig samfunnsnytte.

Vil statsråden sette av nødvendige planleggingsmidler i revidert statsbudsjett og dermed forsere planarbeidet?


Les hele debatten