Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljøvernministeren

Om å ta initiativ til å endre regelverket vedrørende motorferdsel i utmark for rednings- og hjelpemannskap for å sikre liv og helse

Datert: 12.04.2012
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 18.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): En rekke mediaoppslag i forbindelse med påsken har satt fokus på hjelpeberedskapen i fjellet på vinterstid. Grunnet rigid regelverk rundt motorferdsel i utmark er det sterke begrensninger på rednings- og hjelpemannskapenes mulighet for å drive med øving i sine respektive aksjonsområder på vinterstid.

Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket vedrørende motorferdsel i utmark for rednings- og hjelpemannskap for å sikre liv og helse?


Les hele debatten