Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om å ta initiativ til en faglig utredning om dynamiske effekter ved skatteendringer, med bakgrunn i påstand fra regjeringen om at lavere gjennomsnittsskatt reduserer arbeidstilbudet

Datert: 12.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I debatten om dynamiske effekter i skattepolitikken har regjeringen hevdet at lavere gjennomsnittskatt reduserer arbeidstilbudet på grunn av "inntektsvirkningen". Derimot viser Aftenposten 31. mars 2012 at reallønnsveksten siste 30 år kunne forsvart at folk jobbet tre dager i uken, noe de ikke har gjort. Folk har i stor grad opprettholdt arbeidstilbudet til tross for økt realinntekt.

Vil statsråden ta initiativ til en faglig utredning om dynamiske effekter ved skatteendringer med utgangspunkt i dagens skattesystem?


Les hele debatten