Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden forstår den pessimisme som råder innenfor deler av landbruksnæringen, med henvisning til at bare 6 pst. av norske bønder tror på økte inntekter i fremtiden

Datert: 17.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På tross av den nye landsbruksmeldingen har bare 6 pst. av norske bønder stor tro på økte inntekter i fremtiden. Dette viser at norsk landbrukspolitikk ikke fungerer, og at nye momenter må inn slik Fremskrittspartiet ønsker.

Forstår statsråden den pessimisme som råder innenfor deler av næringen?


Les hele debatten