Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan reduksjoner i stillinger ved Troms og Midtre Hålogaland politidistrikt stemmer med den beskrivelsen statsråden har gitt Stortinget om utviklingen i politi-Norge

Datert: 18.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Både fra Troms og Midtre Hålogaland politidistrikt kommer det nå bekymringsmeldinger om reduksjon i antall stillinger. Begge politidistriktene har store avstandsutfordringer. Dette påvirker responstiden negativt og terskelen for å rykke ut blir høy.

Hvordan forklarer statsråden denne reduksjonen i stillinger, og hvordan stemmer dette med den beskrivelsen statsråden har gitt Stortinget om utviklingen i politi-Norge?


Les hele debatten