Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som kan gjøres for at arbeidsinnvandrere ikke straffes for å påta seg viktige frivillige verv, med henvisning til at man risikerer å bli sendt ut av landet dersom man påtar seg frivillig arbeid i tillegg til full jobb

Datert: 11.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Høyre mener at et godt samfunn vokser frem nedenfra, fra engasjement og innsatsvilje i det sivile samfunn, blant enkeltmennesker og familier. I dag er det slik at en innvandrer med midlertidig oppholdstillatelse risikerer å bli sendt ut av landet dersom han påtar seg frivillig arbeid i tillegg til full jobb.

Hva vil statsråden gjøre for at arbeidsinnvandrere som oppfyller kravet til full stilling hos en arbeidsgiver, ikke straffes for å påta seg viktige frivillige verv på fritiden?


Les hele debatten