Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om statsministeren vil fullføre arbeidet med å fjerne den urimelige avkortingen av opptjent pensjon med begrunnelsen at man bor sammen

Datert: 18.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Drøftingene med pensjonistorganisasjonene om reguleringen av pensjonene er snart i gang – det er mulig de er i gang. Med det systemet vi nå har for dette, sitter regjeringen de facto med all makt når det gjelder hva man har til hensikt å tilby pensjonistene.

Det er fortsatt slik at dagens pensjonister ikke er en del av den endringen som ble gjort i pensjonssystemet. De opplever den svært urimelige situasjonen at staten konfiskerer 15 pst. av hver pensjon for gifte og samboende pensjonister, med den litt merkverdige begrunnelsen at det er så billig å bo sammen. Til tross for at dette er opptjente rettigheter, har man hatt en årelang praksis med å konfiskere menneskers opptjente pensjon, med begrunnelsen at man bor sammen.

I det nye systemet har ikke dette blitt noe bedre. Det har snarere blitt verre og fått en ganske uheldig fordelingsprofil, i den forstand at jo mindre du tjener, desto mer blir du trukket, for å si det litt brutalt.

Mitt spørsmål til statsministeren er om han vil bidra til at denne urimelige avkortingen nå kan opphøre en gang for alle. Dette var noe av det Fremskrittspartiet jobbet hardest for da vi forhandlet om statsbudsjettet med mindretallsregjeringen Bondevik II, og klarte gjennom noen år å få redusert den avkortingen fra 25 pst. til 15 pst. Det var viktige fremskritt for mange pensjonister i Norge, men vi er fortsatt ikke i mål.

Da Fremskrittspartiet fikk til det, var de tre nåværende regjeringspartiene for dette. De stemte for den endringen. Vil statsministeren fullføre dette arbeidet?


Les hele debatten