Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hva regjeringen har tenkt å gjøre for å få opp boligbyggingen, med bakgrunn i at det bygges færre boliger i Norge enn det som trengs for å holde tritt med befolkningsveksten, og at vi styrer mot en boligkrise

Datert: 18.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I forrige måned feiret vi gladelig at vi i Norge ble fem millioner innbyggere. Vi klarte å gå fra fire til fem millioner på ca. 30 år. Estimatet tilsier at vi med den veksten vi har hatt de senere årene, vil nå seks millioner om 16 år. Men det er noen sider ved den befolkningsveksten som kanskje er underfokusert. Det faktum at vi de siste fem årene hvert eneste år har bygget i overkant av 10 000 færre boliger i Norge enn det som trengs for å holde tritt med befolkningsveksten, gjør at vi styrer mot en boligkrise, en mangel på boliger i Norge.

De første tegnene på dette ser vi når boligprisene øker særlig mye i de store byene. Det gjør det vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Det gjør at det etter hvert blir vanskelig i en del områder å tiltrekke seg arbeidskraft, fordi man ikke får folk til å bli boende der. Det betyr at dette er en vekstbrems de luxe, og det er en velferdsutfordring hvis ikke boligtakten økes.

Mitt første spørsmål til statsministeren er om regjeringen har sett denne utviklingen, for det er egentlig ikke nevnt et eneste sted i statsbudsjettet at vi er på vei inn i en boligmangelkrise. Det står ingenting om utfordringene i de urbane strøkene eller vekstproblemene det medfører. Regjeringen har ingen strategi. Denne regjeringen har ingen strategi – i motsetning til den forrige regjeringen – for hvordan vi takler utviklingen i de store byene i Norge.

Så spørsmålet til statsministeren er: Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å få opp boligbyggingen? Har regjeringen med åpne øyne sett at vi er på vei inn i en boligmangelkrise? Og har regjeringen valgt ikke å informere Stortinget om den utviklingen?


Les hele debatten