Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at innbyggere i Region Vest har klart høyere egenbetaling pr. innbygger i veiprosjekt enn resten av landet, og hva statsråden vil foreta seg for å rette opp denne skjevfordelingen

Datert: 19.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): En rapport som nylig er utarbeidet for Bergensalliansen, viser at innbyggere i Region Vest har klart høyere egenbetaling pr. innbygger i veiprosjekt enn resten av landet. Tar man utgangspunkt i etatsforslaget som nå er lagt fram forsterkes denne realiteten. Mest dramatisk blir forskjellen om et 45 pst. påslag i Nasjonal transportplan-rammen skulle bli aktuelt, med 52 pst. i Region Vest og 37 pst. i andre regioner.

Vil statsråden foreta seg noe i sitt arbeid med Nasjonal transportplan for å rette opp denne skjevfordelingen?


Les hele debatten