Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljøvernministeren

Om når Stortinget får ei ny sak om motorferdsle i utmark, og om det skal lagast nye utgreiingar

Datert: 24.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Den 20. mars 2012 stemde regjeringspartia mot Høgre sine framlegg om at kommunane skal få større avgjerdsmynde i saker om motorferdsle i utmark. I Nationen 20. april kan vi lese at stortingsrepresentant Thomas Breen frå Ap går ut med at Ap vil la kommunane styre skutertrafikken etter plan- og bygningslova, og nektar å støtte SV sine ønskje om nye utgreiingar. Statssekretær Sørensen uttalar i same avis at det ikkje kjem snarlege endringsframlegg.

Når får Stortinget ei ny sak om motorferdsle i utmark, og skal det lagast nye utgreiingar?


Les hele debatten