Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om når Stortinget kan forvente å få seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsapparatet med hensyn til brudd på lovfestede rettigheter, med bakgrunn i at det har gått ett år siden det ble bedt om en helhetlig gjennomgang

Datert: 24.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I fjor og året før hadde TV2 en rekke reportasjer med fokus på brudd på lovfestede rettigheter. I forbindelse med behandlingen av Dokument 8:36 S (2010-2011) om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter, ba et enstemmig storting regjeringen om å vurdere sanksjonsapparatet. Det har nå gått ett år siden saken ble behandlet i Stortinget.

Hva har blitt gjort så langt, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsapparatet med hensyn til brudd på lovfestede rettigheter?


Les hele debatten