Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om at politiet har en plikt til å vurdere rømningsfare og andre forhold i forbindelse med transport fra fengselet, og hvorvidt dette ble ivaretatt da oppgaven ble tillagt to unge kvinnelige politistudenter og en litauer rømte

Datert: 25.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den 24. april 2012 rømte en litauer under første del av transporten fra fengselet han satt i til domstolen i Mosjøen hvor han skulle møte. I etterkant er det blitt antydet at oppgaven med denne transporten ble tillagt to unge kvinnelige politistudenter. Det er min klare oppfatning at politiet har en plikt til å vurdere rømningsfare og andre forhold i forbindelse med slik transport.

Mener statsråden at dette fullt ut er ivaretatt all den tid vedkommende uten større problemer greide å stikke av?


Les hele debatten