Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til finansministeren

Om hva som er regjeringens plan for fornyelse av bilparken, med bakgrunn i at det er dokumentert en klar sammenheng mellom bilens alder og skadens omfang ved ulykker

Datert: 16.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er politisk enighet om nullvisjon i veitrafikken. Målet er forsatt langt unna. Dessverre er det mange som hvert år dør eller blir alvorlig skadet i ulykker på norske veier. Danske forskere har dokumentert en klar sammenheng mellom bilens alder og skadens omfang. Forskerne mener alvorligheten av skade er proporsjonal med bilens alder. Norsk bilpark er nå på historisk toppnivå med 10,5 år som gjennomsnitt. Norske avgifter gjør nye sikre biler dyre. Aktiv fornyelse av bilparken krever handling.

Hva er regjeringens plan?


Les hele debatten