Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om statsråden kan forsikre om at vedtaket om avviklingen av Olavsvern i Tromsø ble gjort på korrekt grunnlag, slik at man unngår et eventuelt etterspill i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Datert: 03.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Avviklingen av Olavsvern i Tromsø har vært tatt opp flere ganger i Stortinget, selv etter at vedtak om nettopp dette forelå. Med andre ord har det vært bekymring rundt fakta i denne saken, og hvordan den er blitt behandlet.

Kan statsråden forsikre Stortinget om at vedtaket ble gjort på korrekt grunnlag, og er all relevant informasjon i denne saken kommet til Stortinget slik at man unngår et eventuelt etterspill i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?


Les hele debatten