Spørretimespørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Om statsråden vil åpne for at Kommunalbanken får låne penger av oljefondet, med henvisning til at oljefondet låner penger til veiutbygging i Tyskland, mens Kommunalbanken må låne i utlandet til en langt høyere rente for å finansiere veiprosjekter

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Oljefondet har lånt penger til Tyskland til 1,8 pst. rente. Lånet finansierer utbygging av tyske motorveier. Kommunalbanken, som er 100 pst. statlig eid, har finansiert 21 norske veiprosjekter til 22,2 mrd. kr. Banken kan ikke låne av Oljefondet, og henter 97 pst. av sine penger i utlandet, til en langt høyere rente enn 1,8 pst. I praksis låner Oljefondet ut penger billig til Tyskland, mens Kommunalbanken låner dyrt fra Tyskland.

Vil statsråden åpne for at Kommunalbanken får låne penger av Oljefondet?


Les hele debatten