Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt regjeringen nå vil slutte å lure seg selv med å lånefinansiere utbygging av vei og jernbane, med henvisning til at pengene burde brukes til å bygge vei fremfor å betale renter

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I statsminister Stoltenbergs tale til Arbeiderpartiets landstyremøte 24. april 2012, harselerte han med å lånefinansiere utbygging av vei og jernbane. Fremfor å bruke penger til å betale renter, burde pengene brukes til å bygge vei. Dette støtter Fremskrittspartiet. Stoltenbergs ord til tross, stadig flere av dagens veiprosjekter er lånefinansiert, og med høyere rentenivå enn hva Norge låner penger til Tyskland for.

Betyr statsministerens tale at regjeringen nå vil slutte å lure seg selv, og når vil lånefinansiering av veibygging ta slutt?


Les hele debatten