Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Om hvorfor det er fornuftig at det i Norge bygges veier hvor bilistene i praksis må betale renter til utenlandske investorer, med henvisning til at man øker bruken av bompengefinansiering, hvor veiprosjektene belånes utenfor statsbudsjettet

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen mener økt oljepengebruk til veibygging vil øke presset i norsk økonomi. Derimot øker man bruken av bompengefinansiering, hvor veiprosjektene belånes utenfor statsbudsjettet. Kommunalbanken henter 97 pst. av sine penger i utlandet. Presset i norsk økonomi er dermed tilnærmet uendret sammenlignet med om Oljefondet finansierte veiprosjektene.

Hvorfor er det fornuftig at det i Norge må bygges veier hvor bilistene i praksis må betale renter til utenlandske investorer?


Les hele debatten