Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om statsministeren kan bekrefte at 12 000 nye sykehjemsplasser betyr 12 000 flere plasser, med bakgrunn i at vekst i plasser begrenses av rehabilitering, forbedring og erstatning av sanerte plasser

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Arbeiderpartiet lovte i 2007 "12 000 nye sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015". I 2009 blogget statsministeren: "Vi vil sørge for 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger eller mer dersom behovet er større". Men vekst i plasser begrenses av rehabilitering, forbedring og erstatning av sanerte plasser. Likevel fastholder statsminister og helseminister at løftet innfris.

Kan statsministeren bekrefte om 12 000 nye plasser betyr 12 000 flere plasser?


Les hele debatten