Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Datert: 27.04.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Til høsten innføres, som kjent, valgfag for 8. trinn i grunnskolen. Likevel er ennå ikke læreplaner og vurderingskriterier på plass.

Når vil læreplanene og vurderingskriteriene være klare, og når forventer statsråden at skolene skal ha planlagt lærerressurser, timeplanlegging og gjennomføring av disse fagene?


Les hele debatten