Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om det er mulig å gjøre unntak for ansatte ved ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge som ikke har fått fullført sine fagbrev, slik at de kan få gå opp til fagprøve basert på tidligere avlagt eksamen

Datert: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved ambulanseavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det fortsatt ansatte som ikke har fått fullført sine fagbrev, og som har tatt tverrfaglig eksamen etter Reform 94. Disse møter nå krav om å ta ny eksamen før de kan gå opp til fagprøve etter overgangen fra Reform 94 til Læreplanene i Kunnskapsløftet (LK06). Det vises til at faget ikke har endret seg i vesentlig grad, og at kandidatene derfor har de nødvendige forutsetninger for å kunne gå opp til fagprøve.

Er det mulig å gjøre unntak for denne gruppen, slik at de kan få gå opp til fagbrev, basert på tidligere avlagt eksamen?


Les hele debatten