Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Om å ta initiativ gjennom generalforsamling til å heve ambisjonsnivået i Statskog, med bakgrunn i at planteambisjonene på Borregaard Skogers areal nedjusteres

Datert: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statskogs kjøp av Borregaard Skoger var mye debattert. Statskog ervervet seg gjennom kjøpet en eiendom som setter dem i lederposisjon innen norsk skogbruk. I Nationen den 3. mai og med referanse til klimameldingen refereres det til at Statskog nå nedjusterer planteambisjonene på Borregaard Skogers areal og legger seg på lovens minimumskrav. Eksempelets makt er sterk.

Slutter statsråden seg til Statskogs strategiskifte eller vil han ta initiativ gjennom generalforsamling til å heve ambisjonsnivået i Statskog?


Les hele debatten