Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at nytteverdien av å bygge ut infrastruktur vil være større ved tidlig ferdigstillelse, med bakgrunn i uttalelser om at økt veibygging nå må finansieres med tilsvarende mindre pensjoner eller høyere skatt senere

Datert: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen sier økt veibygging nå må finansieres med tilsvarende mindre pensjoner eller høyere skatt senere. Det forutsetter i så fall at bedre infrastruktur ikke styrker økonomiens produktivitet og verdiskaping. Dersom man derimot er bestemt på å bygge ut infrastruktur, vil utgiftene komme uansett. Finansieringsbehovet er det samme, men nytteverdien vil som regel være større ved tidligere ferdigstillelse.

Er statsråden enig i at økonomisk vekst og materiell velstand styrkes av bedre infrastruktur?


Les hele debatten