Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om når statsråden forventer at skolene skal ha planlagt lærerressurser, timeplanlegging og gjennomføring av valgfag for 8. trinn i grunnskolen, med henvisning til at læreplaner og vurderingskriterier ennå ikke er på plass

Datert: 04.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Til høsten innføres, som kjent, valgfag for 8. trinn i grunnskolen. Likevel er ennå ikke læreplaner og vurderingskriterier på plass.

Når vil læreplanene og vurderingskriteriene være klare, og når forventer statsråden at skolene skal ha planlagt lærerressurser, timeplanlegging og gjennomføring av disse fagene?


Les hele debatten