Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om å sikre de viktige kulturminnene fra Osebergfunnet for ettertiden, med henvisning til at Universitetet i Oslo, eieren av Kulturhistorisk museum, slår fast at situasjonen er kritisk

Datert: 08.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Osebergfunnet er verdens største samling av tregjenstander fra vikingtiden. Således er det både en viktig nasjonalskatt og et viktig europeisk kulturminne, fra en tid som formet det Europa vi kjenner i dag. Både Universitetet i Oslo, eieren av Kulturhistorisk museum, og den internasjonale ekspertrapporten om Osebergfunnet slår fast at situasjonen er kritisk og at kulturminnene kan gå tapt for ettertiden.

Når lokaliseringsdebatten nå er avklart, hva vil statsråden foreta seg for å sikre disse viktige kulturminnene for ettertiden?


Les hele debatten