Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor statsråden bruker så lang tid på å få behandlet en helt ordinær bompengesøknad fra Bergen bystyre, med henvisning til at viktige transporttiltak blir satt på vent

Datert: 09.05.2012
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Bergen bystyre ønsker å doble bompengetakstene i Bergensprogrammet, men er avhengig av at Stortinget gir sin tilslutning til dette. En saktegående saksbehandling fra Samferdselsdepartementet betyr at viktige transporttiltak som vil bedre fremkommeligheten og bymiljøet i Bergen, vil bli satt på vent.

Hvorfor bruker statsråden så lang tid på å få behandlet en helt ordinær bompengesøknad, og når vil regjeringen legge frem bompengesøknaden for Stortinget?


Les hele debatten