Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvilken lovregel i opplæringslova som kan komme til anvendelse for elever med høy begavelse, med henvisning til at lovverket ikke gir disse barna de samme rettigheter til tilpasset opplæring

Datert: 09.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Tilpasset opplæring innebærer at alle barn har krav på en skole som utfordrer og løfter dem kunnskapsmessig. Nå opplever foreldre med høyt begavede barn at lovverket ikke gir disse barna de samme rettigheter til tilpasset opplæring og har fått vite at opplæringslova § 5-1 ikke kommer til anvendelse dersom mistilpasningen er høy begavelse.

Er dette en riktig fortolkning av § 5-1, og hvis ikke, hvilken lovregel i opplæringslova kommer da til anvendelse for disse elevene?


Les hele debatten