Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Om at fylkeskommunen gjennom konsulentoppdrag bringer seg selv i en situasjon der myndighetsrollen undergraves, og om ikke det vil være bedre for myndighetsutøvelsen at rollene skilles

Datert: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til spørsmål og svar på skriftlig spørsmål nr. 1 319 for 2011-2012. Statsråden sier i svaret at han "har ingen planer om å la private konsulenter overta denne myndighetsutøvelsen". Det lå heller ingen slik antydning i spørsmålet. Rolleblandingen spørsmålet henviser til er snarere egnet til å undergrave myndighetsrollen.

Ser ikke statsråden at det er svært uheldig at fylkeskommunen gjennom konsulentoppdrag bringer seg selv i en situasjon der mange vil si at de får et ansvar, og vil det ikke være bedre for myndighetsutøvelsen at rollene skilles?


Les hele debatten