Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om alvorlig kapasitetsmangel i norske patologiavdelinger, og hva statsråden vil foreta seg for raskt å få ned de lange ventetidene

Datert: 10.05.2012
Fremsatt av: Bent Høie (H)
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): 8. mai 2012 meldte Dagens Næringsliv om alvorlig kapasitetsmangel i norske patologiavdelinger, som kan gi ventetider på opptil 2 måneder for analyse av vevsprøver som kan inneholde kreft. Sjef ved patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Inger Nina Farstad, sier situasjonen er vanskelig "ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger". Ifølge avdelingsleder Harald Aarset ved St. Olavs Hospital risikerer systemet å bryte sammen.

Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og prospektene videre, og hva vil hun foreta seg for raskt å få ned de lange ventetidene?


Les hele debatten