Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke virkemidler statsråden vil ta i bruk for å sørge for at det ikke trikses med ventelister, og sørge for at pasientene får den behandling de har krav på

Datert: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Statsråden svarte på skriftlig spørsmål nr. 1 306 for 2011-2012 blant annet at statsråden vil "følge opp dette videre for å sikre at de regionale helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at regelverket overholdes, herunder sørge for at ansatte får nødvendig opplæring og at det blir satt i verk korrigerende tiltak dersom det avdekkes at regelverket ikke overholdes".

Hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å sørge for at det ikke trikses med ventelister, og sørge for at pasientene får den behandling de har krav på?


Les hele debatten