Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om å sikre at igangsatte veiprosjekter realiseres uten utsettelse, med henvisning til at uforutsigbarhet i finansiering gir merkostnad i milliardklassen

Datert: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en kronikk i Aftenposten 12. februar 2008 skrev fylkesmann Sigbjørn Johnsen at OPS-prosjekter gir dyr finansiering, men at 'mye tas igjen ved raskere og mer effektiv utbygging'. Dette reflekterer en tankegang om at utbyggingstempo og organisering er viktig for å sikre gode prosjekter. I Aftenposten 10. mai 2012 fremkommer det at uforutsigbarhet i finansiering gir merkostnad i milliardklassen. Trygg finansiering gir mer vei for pengene.

Vil statsråden sikre at igangsatte prosjekter realiseres uten utsettelse?


Les hele debatten