Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er regjeringens tiltak for å utvikle nye løsninger som kan gi bedre kapasitetsutnyttelse innenfor persontransport i byene

Datert: 10.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forventet vekst i transportetterspørsel i de største byene krever økt transportkapasitet. En stor del av persontransporten vil fortsatt bli utført på vei. Det er nødvendig med nye løsninger for å utnytte veikapasiteten og kjøretøykapasiteten bedre.

Hva er regjeringens tiltak på kort og på lang sikt gjennom politiske prioriteringer, direkte bevilgninger og styring av såkalte belønningsmidler for å bidra til å utvikle nye løsninger som kan gi bedre kapasitet og bedre kapasitetsutnyttelse innenfor persontransport i byene?


Les hele debatten