Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke kompensasjonstiltak som er innført ved Fredrikstad sykehus som følge av at sykehuset er overfylt, og at alvorlig syke mennesker blir plassert i korridorene

Datert: 15.05.2012
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 23.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Nedleggelse ved Moss sykehus har ført til ytterligere press på Fredrikstad sykehus. På avdelingen i 8. etasje blir kreftrammede, alvorlig syke mennesker plassert i korridoren. Avdelingen har kun fire toalett og dusjer, og det er lite rom for privatliv for de som ligger på gangen. Dette er uverdig, arbeidsforholdene sliter på de ansatte, og det kan også hindre evakuering ved brann.

Hvilke kompensasjonstiltak er innført ved Fredrikstad sykehus som følge av at sykehuset er overfylt, og at pasienter ligger i korridorene?


Les hele debatten